tibia x fibula
works across disciplines
to design and create
live experiences.


tibia x fibula
çeşitli disiplinler arasında
canlı deneyimler
tasarlar ve yaratır.
email
facebook
instagram
vimeo

info

︎︎︎ Onur Karaoğlu, Walkthrough: Darağaç deneyimini Unlimitedrag için yazdı:
Onur Karaoğlu’s article on Walthrough: Darağaç is on Unlimitedrag magazine: 
Arayüz: Seyirci

︎︎︎ Kitaplığımızı dostlarımızla paylaşmaya karar verdik. Kataloğu incelemek için:
We decided to share our home library with our friends. In order to see the catalog:
tibiaxfibula