tibia x fibula
works across disciplines
to design and create
live experiences + other things.

tibia x fibula
çeşitli disiplinler arasında
canlı deneyimler + başka şeyler
tasarlar ve yaratır.
works
press
news
library
collaborations

email
facebook
instagram
vimeo

info
︎


tibia x fibula =

tibia x fibula works across disciplines to design and create live experiences and other things. It was founded by Cansu Pelin İşbilen and Fatih Gençkal in 2020. Coming from backgrounds on architecture, performance, design, and social sciences, we are interested in ideas and practices around time and space, body and memory, participation and creativity at the intersection of art, technology and daily life.

︎

tibia x fibula çeşitli disiplinler arasında canlı deneyimler ve başka şeyler tasarlar ve yaratır. Mimari, performans, sosyal bilimler ve tasarım alanlarından gelen Cansu Pelin İşbilen ve Fatih Gençkal tarafından 2020'de kuruldu. Sanat, teknoloji ve gündelik hayatın kesişiminde zaman ve mekan, beden ve  hafıza, katılımcılık ve yaratıcı deneyimler üzerine fikirler ve pratiklerle ilgileniyoruz.